ĎAKUJEME ti pani JANKOVSKÁ ! !!

15. marca 2020, koloseum, Nezaradené

Aj touto cestou by som chcel poďakovať aj ja bývalej štátnej tajomníčke za výborne vykonanú prácu a vzornú reprezentáciu Slovenska vo svete na poste do ktorého je dostal a menoval jeden skrachovaný Birmovaný komunista ako predseda UV KS SMER s.r.o. !!!!!